Токар. Спеціальна технологія. 3 розряд. Тема 5. п. 5.5.

Швидкісне нарізування різьби

 Швидкісне нарізування різьби твердосплавними різцями різко підвищує продуктивність і покращує якість оброблення. Складність швидкісного нарізування полягає в небезпеці врізування різця у заготовку після виходу з різьби, оскільки верстатник може не встигнути одночасно вивести різець із канавки й увімкнути реверс. Цю складність долають нарізуванням різьби «на вихід»: різець уводять у канавку і нарізують різьбу при зворотному обертанні шпинделем, при цьому подача буде для правої зовнішньої різьби не справа наліво, а зліва направо, тобто за границі заготовки (рис. 20, а). Для нарізування правої внутрішньої різьби цим способом застосовують різьбовий різець, відігнутий вправо від стрижня (рис. 20, б). Для автоматичного відведення різця в кінці проходу при швидкісному нарізуванні різьби застосовують пристрої.

p5 43

Один із таких пристроїв з різцевою державкою, що відкидається під дією пружини вверх до кінця проходу, коли різець входить у канавку і припиняється дія зусилля різання, показано на рис. 21.
p5 44
Швидкісне («вихрове») нарізування різьби. При серійному та масовому виготовленні довгих гвинтів по 3-му класу точності застосовують швидкісне («вихрове») нарізування різьби. На поперечних полозках супорта верстата замість верхньої частини супорта встановлюють шпиндельну головку 3 з пустотілим шпинделем (рис. 22). До шпинделя прикріплюють чотирирізцевий різцетримач 4, у якому знаходяться твердосплавні різці потрібного профілю. Шпиндель починає обертатися через клинопасову передачу 2 окремим електродвигуном 1, установленим також на каретці супорта. Нарізуваний гвинт закріплюють у патроні, гвинт проходить крізь шпиндельну головку і його підтискають заднім центром. Осі гвинта і головки зсунуті (рис. 22, а, б), тому різці торкаються заготовки послідовно на коротких ділянках.

p5 44

Шпиндельну головку встановлюють під кутом, що дорівнює куту підйому гвинтової канавки.
Шпиндельна головка з різцетримачем отримує швидке (до 2000 хв-1) обертання, а заготовка — повільне (до 20 хв-1); одночасно вмикають подачу верстата на крок різьби різцем. Сполучення цих трьох рухів забезпечує високопродуктивне нарізування різьби за один прохід на повну глибину різьбової канавки.