Токар. Спеціальна технологія. 3 розряд. Тема 5. п. 5.1.

Різьбонарізні різці

Навчальні питання:

1. Різці, що застосовуються при різьбонарізуванні;
2. Геометричні параметри різьбових різців;
3. Способи встановлення різців.

Різці, що застосовуються при різьбонарізуванні

На токарних верстатах широко застосовують спосіб нарізування різьби різцями (рис. 1).
p5 1
Різьбонарізні різці бувають стрижневі, призматичні та круглі. Їх геометричні параметри не відрізняються від геометричних параметрів фасонних різців.
Стрижневі різці застосовують для нарізування внутрішньої та зовнішньої різьб (рис. 2, а—в). Зовнішню різьбу нарізують прямим або відігнутим різцями, а внутрішню — вигнутим різцем в отворах малого діаметра та прямим різцем, установленим в оправку, в отворах великого діаметра. Розташування різальних кромок різця має відповідати профілю оброблюваної різьби. Різьби трикутного профілю нарізують різцями з кутом при вершині ε = 60° ± 10' для метричної різьби і ε = 55° ± 10' для дюймової різьби. Враховуючи похибки пересування супорта, які можуть призвести до збільшення кута різьби, іноді застосовують різці з ε = 59° ± 30'. Вершина різця може бути заокругленою або з фаскою відповідно до форми западини нарізуваної різьби.
p5 2

Геометричні параметри різьбових різців

Бічні задні поверхні різця з правого та лівого боків зазвичай роблять однаковими, з кутами 3—5° для нарізування різьби під кутом підйому до 4°. При нарізуванні різьби з кутами підйому більшими 4° бічні задні кути різця слід збільшити до 6—8°. Бічні задні кути вибирають так, щоб виключити тертя бічних поверхонь різця на незагартованих сталевих деталях задній кут різця α = 10—15°, a на загартованих деталях — α = 6°.
При нарізуванні трикутних внутрішніх різьб в отворах діаметром до 50 м задній кут α збільшують до 18°.
Передній кут різьбонарізних різців γ = 0—25° в залежності від властивостей оброблюваного матеріалу. Для твердих і крихких матеріалів вибирають менші значення γ, для в'язких і кольорових — великі. При нарізуванні різьби на деталях з високолегованих жаростійких сталей γ = 5—10° для чорнових і чистових різців. При нарізуванні різьби на деталях з конструкційної сталі чистовими різцями γ = 0. Правильність заточування різців перевіряють шаблоном.
Різьбові різці оснащують пластинками зі швидкорізальної сталі та твердих сплавів. При обробленні сталевих деталей застосовують різці з твердосплавними пластинками марок Т16К6 і Т14К8 на попередніх та Т30К4 і Т15К6 на остаточних операціях, при обробці чавунних деталей використовують марки ВК6М, ВКЗМ, ВК2 або ВК4.
Поверхню деталі для нарізування різьби різцем слід обточити так, щоб її зовнішній діаметр під метричну різьбу був на 0,14—0,28 мм меншим зовнішнього діаметра різьби до 30 мм, на 0,17—0,34 мм — до 48 мм; на 0,2—0,4 мм — до 80 мм. Зменшення діаметра заготовки обумовлено тим, що в процесі нарізування матеріал її деформується, а зовнішній діаметр різьби при цьому збільшується.
Нарізування різьби в отворі роблять або відразу після свердління (якщо до точності різьби не подають високих вимог), або після розточування отвору (для точних різьб). При цьому діаметр отвору під різьбу d0 = d — Р, де d0 — діаметр отвору, мм; d — зовнішній діаметр різьби, мм; Р — крок різьби, мм.
Діаметр отвору під різьбу має бути дещо більшим внутрішнього діаметра різьби, оскільки в процесі нарізування різьби метал деформується, що призводить до зменшення діаметра отвору. Тому результат, отриманий за наведеною вище формулою, слід збільшувати на 0,2—0,4 мм при нарізуванні різьби в сталі, латуні й інших в'язких матеріалах, на 0,1—0,2 мм у чавунних, бронзових та інших крихких матеріалах.
У залежності від вимог креслення різьба може закінчуватися проточкою (канавкою) для виходу різця. Внутрішній діаметр канавки виконують трохи меншим (на 0,1—0,3 мм) за внутрішній діаметр різьби при ширині канавки в два-три кроки різьби. Різьба на болтах, шпильках і деяких інших деталях закінчується збігом, який утворюється при відведенні різця в кінці нарізуваної різьби. Для більш зручного й точного нарізування різьби на торці деталі проточують уступ довжиною 2—3 мм і діаметром, що дорівнює внутрішньому діаметру різьби, за яким визначають останній робочий хід. Після закінчення нарізування різьби уступ зрізують.

Способи встановлення різців
На точність нарізуваної різьби впливає правильне встановлення різця. Щоб установити різець по осьовій лінії профілю перпендикулярно осі оброблюваної деталі, використовують шаблон, який установлюють на обробленій поверхні деталі вздовж лінії центрів верстата. Потім профіль верстата суміщають з профілем шаблона й перевіряють правильність встановлення різця на просвіт. Різьбові різці слід установлювати точно по лінії центрів, оскільки від цього залежить точність профілю різьби.