Токар. Спеціальна технологія. 3 розряд. Типова навчальна програма

Типова навчальна програма

з предмета «Спеціальна технологія»

з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них на  практичні роботи

1.

Вступ

2

 

2.

Технологія  чистової обробки зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь

3

 

3.

Високопродуктивні способи обробки циліндричних отворів.

3

 

4.

Способи обробки конічних та фасонних поверхонь

6

 

5.

Способи нарізання різьби різцями

10

2

6.

Відомості про опір матеріалів

4

 

7.

Фінішна  обробка поверхонь та обробка  методом пластичної деформації.

4

 

8.

Способи обробки деталей із складною установкою

10

 

9.

Верстати токарної групи та їх наладка

8

4

10.

Технологічний процес обробки типових деталей

8

 

11.

Стандартизація та контроль якості продукції

2

 

Всього годин:

60

6

 

Тема 1 Вступ

Перспективи  розвитку галузі. Вимоги до рівня кваліфікації робітників, які ставляться на сучасному етапі розвитку техніки.

Роль професійної майстерності робітника в забезпечені високої якості робіт, що виконуються.

Організація робочого місця токаря. Вимоги безпеки праці.

Зміст кваліфікаційної характеристики токаря 3-го розряду, навчальної програми. Графік занять, рекомендована література.

Трудова і технологічна дисципліна, культура праці робітника.

 

 

Тема 2 Технологія чистової обробки зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь

Технологія  чистового оброблення зовнішніх циліндричних поверхонь. Остаточна обробка валів.  Геометрія заточування різців. Режими різання.

Технологія  чистового оброблення зовнішніх плоских торцевих поверхонь. . Геометрія заточування різців. Режими різання.

Прогресивні способи установлення та закріплення  деталей.

Способи перевірки якості обробки зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь. Контрольно-вимірювальний інструмент.

 

Тема 3. Високопродуктивні способи обробки циліндричних отворів

Технологія зенкерування і розгортування отворів. Припуски. Інструмент, його геометрія. Режими різання.

Високопродуктивні методи розточування. Способи розточування циліндричних отворів за допомогою універсальної розточувальної оправки мірними пластинами (ножами), а також різцями, закріпленими в консольній оправці та оправці з допоміжними опорами. Режими різання при розточуванні. Способи боротьби з вібраціями.

Кільцеве свердління.

Організація робочого місця і безпечні умови праці. Основні види браку під час обробки отворів, їх причини і способи усунення.

Способи перевірки якості обробки отворів. Контрольно-вимірювальний інструмент.

 

Тема 4. Способи обробки конічних та фасонних поверхонь

Схема обробки зовнішніх та внутрішніх конічних поверхонь за допомогою конусної лінійки ( умови її раціонального використання, будова ). Послідовність робіт при налагодженні верстата. Геометрична залежність та розрахункові формули. Режим різання. Способи перевірки якості обробки конічних поверхонь. Контрольно-вимірювальний інструмент.

Основні види браку під час обробки конічних поверхонь, їх причини , способи усунення.

Правила безпеки та прогресивні методи праці.

Способи обробки фасонних поверхонь: поєднанням двох подач, за допомогою копіювального пристрою, гідрокопіювального супорта, їх налагодження. Правила налагодження верстата за заданими режимами різання.

Способи перевірки якості обробки фасонних поверхонь. Контрольно-вимірювальний інструмент.

Основні види браку під час обробки фасонних поверхонь, їх причини , способи усунення.

Правила безпеки та прогресивні методи праці.

Вправи

Визначення розмірів елементів конуса ( внутрішнього та зовнішнього) за заданими розмірами.

Визначення величини кута повороту конусної лінійки.

 

Тема 5. Способи нарізання різьб різцями

Різці, що застосовуються при різьбонарізуванні. Геометричні параметри різьбових різців; способи встановлення різців.

Способи налагодження кінематичного ланцюга верстата на нарізання різьби різцями. Визначення передаточного відношення та підбір змінних зубчатих коліс на верстатах з метричним та дюймовим ходовим гвинтом. Перевірочний розрахунок правильності підбору змінних зубчастих коліс при налагодженні верстата  на нарізання різьби.

Схеми утворення западин при нарізанні трикутної, прямокутної та трапецеїдальної різьб. Установка профільних різців при нарізанні трикутної та трапецеїдальної різьб. Кількість проходів та режим різання при нарізанні різьби різцем.

Швидкісне нарізання різьби. Вихрове нарізання. Конструкція вихрових головок. Змащування при нарізанні різьби.

Дефекти при нарізанні різьби різцем; їх причини та заходи попередження.

Вимоги безпеки при нарізанні різьби різцем.

 

Практична робота

1.Підрахунок змінних зубчатих коліс для нарізання однозахідних різьб, перевірка зубчатих коліс на зчеплення і гвинта на точність шагу. Вибір режимів різання.

 

Тема 6. Відомості про опір матеріалів

Деформація тіл під дією зовнішніх сил. Основні види деформації: розтягнення, стискання, кручення, зрушення, вигиб. Пружна та пластична деформація, умови її виникнення. Внутрішні сили. Напруження нормальні і дотичні. Дійсні, граничні та допустимі напруги. Коефіцієнт запасу міцності. Умови безпеки роботи виробів та конструкцій.

Характер деформації при розтягненні, стисканні, згині.  Найпростіші розрахункові формули для визначення величин дійсних напружень при розтяганні, стисканні, зрушенні. Характер деформації при крученні. Крутячий момент. Розподілення напруги при крученні круглого брусу.

Згинальний момент. Розподіл нормальної напруги в перерізі брусу при чистому та поперечному вигинанні.

Поняття про жорсткості системи “верстат-пристосування-інструмент-деталь” (ВПІД).

 

Тема 7. Фінішна обробка поверхонь. Обробка методами пластичної деформації

Способи обробки обкатуванням зовнішніх поверхонь та розкатуванням. Вимоги до якості поверхонь відповідальних деталей.

Загальні відомості про фінішну (оздоблювальну) обробку; її призначення. Поняття про дефектний шар.

Шліфування на токарних верстатах, застосування оснастки, режими обробки, інструменти.

Полірування  абразивними та алмазними стрічками і пастами.

Основні дефекти при фінішній обробці поверхонь. Вимоги безпеки.

Обробка поверхонь методами пластичного деформування. Сутність методів. Наклеп обробленої поверхні.

отворів роликовими і шариковими інструментами. Алмазне вигладжування. Припуски та режими обробки. Досягнення якості поверхні. Поняття про віброобкатування  та вібророзкатування. Вібраційне нанесення закономірних рельєфів на поверхню деталей.

Навивання пружин  та давильна обробка на токарному верстаті. Оснастка, яка застосовується. Застосування ЗОР.

Способи та засоби контролю якості обробки. Дефекти, їх причини та заходи попередження.

Вимоги безпеки при обробці методами пластичного деформування.

Плазмотрон та його застосування. Плазмово-механічне оброблення деталей.

Вимоги безпеки при обробці  деталей плазмово-механічними методами на токарному верстаті.

 

Тема 8. Способи обробки деталей із складною установкою

Обробка деталей в чотирьохкулачковому патроні. Призначення та улаштування чотирьохкулачкового патрона. Деталі, які обробляються в чотирьохкулачковому патроні, способи їх установлення, вивірки та закріплення.

Обробка деталей на планшайбі. Улаштування та застосування планшайби. Способи вивірки робочої поверхні планшайби. Деталі, які обробляються на планшайбі. Способи встановлення, вивірки та закріплення деталей. Прихвати; правила їх розміщення та закріплення на планшайбі. Заходи урівноважування противаг і встановлення на планшайбі фіксаторів при обробці партії деталей.

Метод одночасної обробки кількох деталей з ціллю підвищення продуктивності праці.

Обробка деталей на кутниках. Різновидності, улаштування та застосування кутників. Деталі, які обробляються на кутниках. Способи встановлення, вивірки та балансування  деталей на кутниках. Заходи обробки. Пристосування на базі універсального комплекту (УСП).

Обробка деталей в люнетах. Рухомі та нерухомі люнети та їх застосування. Способи підготування заготовок для встановлення в люнетах. Порядок установлення та вивірки люнетів, а також регулювання кулачків. Умови застосування проміжних муфт. Способи обробки в люнетах.

Обробка ексцентрикових деталей. Методи обробки і встановлення деталей та налагодження верстатів. Порядок обробки ексцентрикових деталей у чотирьохкулачкових патронах, трьохкулачкових самоцентруючих патронах, у спеціальних патронах, на оправках, в центруючих пристроях та центрах. Способи обробки колінчатих валів.

Пристосування новаторів виробництва, які застосовуються при обробці деталей із складною установкою.

Особливості обробки порожнистих валів, циліндрів та барабанів на центрових пробках та хрестовинах.

Особливості обробки великогабаритних деталей. Поняття про статичне балансування деталей та пристосувань.

Умови застосування найпростішого вантажопідйомного обладнання для встановлення (зняття) пристосувань та деталей на верстат. Вимоги безпеки при застосуванні  вантажопідйомного обладнання.

Способи обробки тонкостінних деталей. Типові тонкостінні деталі та їх особливості. Порядок обробки тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та способи їх кріплення. Оснастка, яка застосовується; режими різання. Причини деформування обробленого отвору. Правила закріплення заготовки. Умови використання патронів цангових, гідропластових, з накладними сегментами. Прийоми розточування отворів діаметром більше 100 мм за допомогою розточувальної оправки ( борштанги); вимоги безпеки праці.

Правила безпеки при обробці деталей із складним установленням.

 

Тема 9. Верстати токарної групи та їх наладка

Класифікація і нумерація токарних верстатів. Основні вузли і механізми сучасних токарних верстатів.

Види універсальних токарно-гвинторізних верстатів, їх технологічні можливості, використання.

Умовні позначення в кінематичних схемах деталей і механізмів верстатів.

Особливості конструкції типового токарно-гвинторізного верстата 16К20, його кінематична схема, органи управління. Система змащування і охолодження.

Спеціальні токарні верстати, їх призначення. Токарно-револьверні верстати з вертикальною і горизонтальною осями головок.

Токарні одношпиндельні і багатошпиндельні автомати і напівавтомати. Принцип дії вузлів токарного автомата.

Токарно-лобові верстати, їх застосування.

Розточувальні і карусельні верстати.

Технологічні особливості обробки деталей на верстатах токарної групи.

Характеристика підіймально-транспортних пристроїв.

Будова і умови застосування плазмотрона.

Електроустаткування токарного верстата. Запобіжні пристрої. Силові ланцюги  і ланцюги керування. Електродвигун головного руху. Електродвигун охолодження. Покажчик навантаження головного привода.

Електроприводи токарних верстатів. Відомості про схеми оперативного управління при різних режимах роботи. Електродвигуни, що застосовуються на токарних верстатах, їх призначення, розташування, технічні характеристики, правила експлуатації.

Гідросистеми токарних верстатів, їх призначення.

Гідрокопіювальний супорт, його використання.

Особливості експлуатації обладнання і пристроїв з пневматичним і гідравлічним приводами.

Способи наладки верстата на певні режими для виконання основних токарних операцій.

Організація робочого місця і вимоги безпеки при роботі на токарних верстатах.

Норми точності токарного верстата та методи їх перевірки.

Паспорт верстата. Відомості про перевірку норм точності токарних верстатів. Основні вузли та механізми, що підлягають перевірці. Норми точності по стандарту. Інструменти та прилади, які застосовуються при перевірці норм точності токарних верстатів. Схеми перевірки окремих вузлів та механізмів і всього верстата взагалі. Відомості про методи випробування верстата. Випробування верстата в роботі. Вимоги до встановлення верстатів на фундамент.

Вправи:

1. Виконання розрахунків перевірки норм точності.

2. Перевірка норм точності токарного верстата на виробі.

3 Читання кінематичних схем токарно-гвинторізних верстатів.

 

Практичні роботи

1. Обчислення частоти обертання шпинделя токарного верстата по кінематичній схемі. Перевірка фактичної частоти обертання за допомогою лічильника оборотів.

2. Обчислення величини повздовжніх і поперечних передач за кінематичними схемами та перевірка величини фактичної подачі.

 

Тема 10. Технологічний процес обробки типових деталей

Зміст технологічного процесу та його основні елементи. Поняття про види заготовок деталей.

Вихідні данні для складання технологічного процесу. Призначення та зміст операційних карт та карт технологічних процесів механічної обробки деталей в відповідності до Єдиної системи технологічної документації (ЄСТД).

Послідовність обробки деталей типа валу (гладкого та з уступами) і типу втулки (прохідної та глухої). Вибір способу та послідовності обробки окремих поверхонь і інструментів. Поняття про базування та бази.

Технологічний процес виготовлення типових деталей

Класифікація деталей, які обробляються на токарних верстатах. Технологічні особливості обробки деталей типу жорсткого та нежорсткого гладкого та ступінчатого валів, стаканів, диску, фланцю, типових корпусних деталей, тонкостінних, великогабаритних та інших деталей.

Типові технологічні процеси. Особливості розробки технологічних процесів на обробку одиничної деталі, партії деталей, деталі для масового виробництва: послідовність операцій з раціональним застосуванням технологічних можливостей обладнання та інструменту. Заходи щодо скорочення допоміжного часу.

Значення баз для забезпечення технологічних вимог до деталі, що виготовляється, її ремонтопридатності. Центри та центрові оправки як найбільш універсальна база при обробці деталей типу валів. Вибір установочних баз при штучному виготовленні деталей та виготовленні партіями. Способи закріплення заготовок деталей; використання нормалізованих та спеціальних пристосувань. Об’єднання переходів при штучному виготовленні деталей та виготовленні партіями. Застосування спеціалізованих інструментів.

Установка великогабаритних заготовок на верстатах, знімання заготовок (деталей). Застосування повстинних прокладок під час знімання важких деталей із верстата. Умовна сигналізація при роботі з вантажопідйомним обладнанням.

Шляхи підвищення продуктивності праці та розширення технологічних можливостей верстата: використання багатомісних пристосувань, багатопозиційних  та індикаторних упорів, швидкозмінних різцетримачів, багаторізцевих наладок, заднього різцетримача, попередньо налагоджених блоків, багатокромочних різців та комбінованих стержневих інструментів.

Вибір раціональних режимів обробки. Економічна точність обробки. Економічна доцільність технологічного процесу, що застосовується. Безпека праці як одна з основних вимог до розробки технологічного процесу.

Порядок оформлення маршрутної, операційної та іншої технологічної документації відповідно до стандартів ЄСТД.

Основні напрямки підвищення продуктивності праці, підвищення якості та довговічності продукції, зниження собівартості  та економії матеріалів. Вивчення, розповсюдження та впровадження передового досвіду новаторів виробництва.

Принцип раціональної організації праці та обслуговування робочого місця токаря. Приклади раціональної організації праці ( на прикладі передовиків та новаторів виробництва базового підприємства). Атестація робочих місць.

Вправи

1. Розгляд та аналіз технологічних процесів обробки деталей типу валів та втулок.

2. Складання технологічних процесів обробки типових деталей складністю 3-го розряду з використанням нормативних та довідкових матеріалів.

 

Тема 11. Стандартизація та контроль якості продукції

Стандартизація, її роль у підвищенні якості продукції, прискорення науково-технічного процесу. Задача стандартизації. Категорії стандартів та об’єкти стандартизації. Види стандартів та їх характеристика. Організація державного нагляду та відомчого контролю за впровадженням і дотриманням стандартів та якістю робіт, що виконуються. Відповідальність підприємства за випуск продукції, яка не відповідає стандартам та ТУ.

Система управління якістю робіт, що виконуються. Форми та методи контролю якості. Оцінка рівня якості продукції. Організація технологічного контролю на підприємстві.