Токар. Спеціальна технологія. 3 розряд. Тема 8. п. 8.1.

 Обробка деталей в чотирьохкулачковому патроні

 

Навчальні питання

1. Призначення та улаштування чотирьохкулачкового патрона.

2. Способи встановлення, вивіряння та закріплення деталей у чотирикулачковому патроні

 

 

Короткі деталі зазвичай установлюють і кріплять у патронах, що поділяються на прості та самоцентрувальні.
Основним пристроєм для закріплення несиметричних заготовок, а також циліндричних поковок або відливок з нерівною поверхнею є чотирикулачковий патрон з незалежним переміщенням кулачків (рис. 1). У пазах корпуса 1 патрона (планшайбі) розміщені гвинти 4 з трапецеїдальною різьбою, а на торцях кулачків 5 нарізані напівгайки, спряжені з гвинтами. Поворотом ключа, який вводять у гніздо гвинта, здійснюють почергове переміщення кулачків для закріплення заготовок.

 

p8 1

 

Спочатку положення заготовки орієнтують відносно центру патрона по концентричних кільцевих рисках, які нанесено на торець планшайби, а остаточне центрування виконують вивіренням на паралельність осі заготовки осі шпинделя в горизонтальному й вертикальному напрямках на биття, тобто на співвісність, а також на торцеве биття, тобто перпендикулярність торця заготовки до осі шпинделя.
Найпростіший спосіб вивірення — «на крейду»: при повільному обертанні шпинделя до заготовки підводять шматочок крейди, яким на відрізках биття прокреслюють риску. Щоб кисть руки, в якій тримають крейду, була стійкою, її спирають на спеціальну планку, затиснуту в різцетримачі (рис. 2). Відтискуючи один кулачок і підтискуючи протилежний, верстатник намагається, щоб крейдяна риска прокреслилася по всій поверхні заготовки. Після вивірення заготовку надійно закріплюють усіма кулачками. Вивірення слід здійснювати обережно, стежачи, щоб заготовка не випала з патрона. Аналогічне вивірення виконують і по торцю заготовки, де усувають биття, постукуючи по заготовці молотком.
p8 2
Точнішим вважається вивірення за рейсмусом. Рейсмус (рис. 3, а, б) складається зі стояка з опорною п'ятою та контрольної голки. Рейсмус установлюють на плиті, що лежить на напрямній станині, а загнутий кінець голки підводять до поверхні заготовки з деяким зазором. Шпиндель від'єднують від коробки швидкостей і прокручують його вручну за патрон; при цьому стежать за зміною зазора між рейсмусом і заготовкою. Зсуваючи кулачки, домагаються точного центрування. Вивірення по торцю здійснюють голкою рейсмуса.

p8 3

Точним є також вивірення за індикатором (рис. 3, в, г), що має рухомий штифт, пересування якого викликає відхилення стрілки кругової шкали з ціною поділки 0,01 мм. Державку індикатора закріплюють на стояку, встановленому на плиті під патроном, або безпосередньо у різцетримачі. Кінець штифта підводять до поверхні заготовки і при повороті шпинделя вручну стежать за відхиленням стрілки індикатора. Зміщуючи кулачки, можна точно відцентрувати заготовку, тобто домогтися, щоб стрілка індикатора не відхилялася.
Положення несиметричних заготовок зручніше вивіряти за допомогою штангенрейсмуса (рис. 4), який встановлюють на плиті під патроном. Вістря ніжки штангенрейсмуса підводять до заготовки і здійснюють вивірення за попередньо нанесеними розмічальними рисками. Повзун з ноніусом дає змогу контролювати переміщення кулачків і точно встановлювати їх на потрібній відстані від центру планшайби.
p8 4
У процесі оброблення заготовки, закріпленої у чотирикулачковому патроні, необхідно час від часу контролювати надійність затискування.

 

Після закріплення деталі в патроні слід обов’язково витягти ключ. Якщо цього не зробити, то при пуску верстат може зламатися; крім того, робочий наражається на небезпеку бути скаліченим.