Токар. Спеціальна технологія. 3 розряд. Тема 3. п. 3.4.

Безпечні умови праці та якість обробки

Навчальні питання

1. Організація робочого місця і безпечні умови праці.

2. Основні види браку під час обробки отворів, їх причини і способи усунення.

3. Способи перевірки якості обробки отворів. Контрольно-вимірювальний інструмент.

Організація робочого місця і безпечні умови праці.

При роботі на металорізальному верстаті слід дотримуватися вимог техніки безпеки. Робітник-верстатник має бути вдягнений у спеціальний одяг (халат або комбінезон). На голові має бути берет або хустка. Для захисту очей від стружки, що летить і ЗОР слід користуватися захисними окулярами. Верстат має бути заземленим, оснащеним захисним щитком. Для видалення стружки із зони різання слід користуватися спеціальним гачком. Робочий під час роботи на верстаті має стояти на спеціальній дерев'яній підставці. Для уникнення травм слід користуватися справним різальним і вимірювальним інструментом.

Основні види браку під час обробки отворів, їх причини та способи усунення
Під час оброблення циліндричних отворів виникають, як правило, ті самі дефекти, що й під час оброблення зовнішніх циліндричних поверхонь: відхилення від круглості (овальність, огранювання); відхилення в поздовжньому перерізі (конусоподібність, бочкоподібність, сідлоподібність); відхилення від прямолінійності осі отвору. Виникають також похибки від закріплення тонкостінних заготовок у трикулачкових патронах.
При розгортанні точних отворів із горизонтально розташованою віссю через підвищений тиск на різальні кромки, викликаний масою розгортки і хитної оправки, виникає овальність отвору. При розгортанні виділяється велика кількість теплоти, що призводить до нагрівання деталі і, як наслідок, до конусоподібності оброблюваного отвору.
Під час розточування отвору консольною оправкою виліт інструмента безперервно збільшується й, отже, збільшується пружне пересування (відтискання) інструмента. Крім того, при великому вильоті можливе провисання інструмента й шпинделя. Усе це призводить до появи похибок форми та розміру оброблюваного отвору.
Розточування консольною оправкою з подачею поздовжнім супортом зменшує похибки оброблення отвору. Однак похибки можуть виникнути внаслідок непрямолінійності пересування каретки верстата по напрямних, що призведе до викривлення напрямку осі отвору.

Способи перевірки якості обробки отворів. Контрольно-вимірювальний інструмент.

Циліндричні отвори контролюють граничними калібрами — пробками (в серійному та масовому виробництві) та універсальними вимірювальними інструментами — штангенциркулем, штихмасом, індикаторним нутроміром (в одиночному та дрібносерійному виробництві). Вимірювальні засоби мають з перевірюваною деталлю точковий (штихмас), лінійний (пробки та штангенциркулі) і поверхневий контакт. Для контролю отворів діаметром до 100 мм рекомендується застосовувати повні пробки та штангенциркулі, для контролю отворів діаметром до 250 мм — неповні пробки та штангенциркулі, для контролю отворів діаметрів більше до 250 мм — штихмаси й нутроміри. Коли технічними умовами обумовлені овальність, конусність, бочкоподібність або інші відхилення від правильної геометричної форми отвору, то для контролю застосовують різні універсальні інструменти та пристрої (рис. 40 — рис. 45).

p3 38p3 39p3 40

У виробництві з великим обсягом випуску використовують пристрої для одночасної перевірки діаметрів усіх оброблених отворів за допомогою пневматичних або пневмоелектричних приладів.