Токар. Спеціальна технологія. 3 розряд. Тема 5. п. 5.4.

Нарізання трикутної, прямокутної, трапецеїдальної та модульної різьб

Навчальні питання

1. Різьби, що служать для передачі руху

2. Способи нарізування різьби

3. Канавки для виходу різьбового різця

4. Нарізування правої та лівої різьб

 

Різьби, що служать для передачі руху
До різьб, що служать для передачі руху, належать трапецеїдальна, упорна, прямокутна, модульна. Трапецеїдальна різьба має профіль у вигляді рівнобедреної трапеції з кутом між сторонами 30° (рис. 11). Тертя між витками при сполученні гвинта з гайкою зменшується завдяки бічному зазору: середній діаметр гайки має плюсове допустове відхилення, а середній діаметр гвинта має два мінусових відхилення (ходова посадка). Крім того, передбачено зазор між вершиною витка і дном западини. Упорна різьба має профіль у вигляді неравнобедреної трапеції з нахилом сторін 30° і 3°. Зусилля сприймається однією стороною (з нахилом 3°). Для розподілу мастила між витками гвинта і гайки передбачено гарантований бічний зазор. Прямокутна (стрічкова) різьба має профіль у вигляді прямокутника. Глибина канавки приймається рівною половині кроку. Прямокутні різьби не стандартизовані і в промисловості застосовуються рідко (замінюються трапецеїдальними).

p5 38

Модульна різьба має профіль у вигляді рівносторонньої трапеції з кутом 40°, застосовується на черв'яках, сполучуваних з черв'ячними колесами. Крок різьби — кратний стандартному модулю P = πm.
Трапецеїдальні, упорні та прямокутні різьби кроку до 3 мм нарізують відповідно заточеними різцями за кілька проходів так само, як і трикутні різьби.
Трапецеїдальні різьби великого кроку прорізуються попередньо прорізним різцем прямокутного профілю, а потім остаточно чистовим різцем трапецеїдального профілю (рис. 12, а). Врізування роблять під кутом ε/2 або сполученням поперечного та бічного врізування. Трапецеїдальні різьби кроку не більше 8 мм доцільно нарізувати попередньо широким прорізним різцем на глибину 0,25P, потім вузьким прорізним різцем на повну глибину профілю і остаточно — чистовим різцем трапецеїдального профілю (рис. 12, б).

p5 39

Великі прямокутні різьби прорізають вузьким прорізним різцем (рис. 12, в), потім праву й ліву сторони витків обробляють начисто роздільно. На рис. 12, г показано нарізування прямокутної різьби.
Після налагоджування верстата, закріплення оброблюваної деталі, установлення і закріплення різця, вмикають верстат і починають нарізувати різьбу, незначно заглибивши різець у метал. На поверхні деталі виходить гвинтова риска, крок якої перевіряють лінійкою, штангенциркулем або різьбоміром. Перед початком наступного проходу різець заглиблюють по лімбу на потрібну величину.

Способи нарізування різьби

Нарізувати профіль трикутної різьби різцями можна такими способами.
Перший спосіб. Різець установлюють перпендикулярно осі деталі (рис. 13, а), користуючись шаблоном.
Перед кожним новим проходом різець виводять з канавки, пересуваючи поперечний супорт на себе. Потім дають верстату зворотний хід, повертаючи поздовжні полозки супорта в початкове положення. Після повертання поздовжніх полозків різця дають поперечне пересування (рис. 13, б). Відлік ведуть по лімбу гвинта поперечної подачі. Так повторюють усі ці прийоми до того часу, доки різьба не буде нарізана на повну глибину профілю.
p5 40
Як видно з рис. 13, б різьба в цьому випадку нарізується рівномірно обома різальними кромками. При чорновому нарізуванні товсті стружки, що відокремлюються, заважають одна одній, тому можливе заїдання різця й отримання шорсткої, надірваної поверхні різьби; при чистовому нарізуванні, коли знімається невелика стружка, поверхня виходить чистою.
Такий спосіб подачі різця застосовується для нарізування різьб з кроком P меншим 2 мм; як на чорнових, так і на чистових проходах різець подається за кожний прохід на глибину t = 0,05—0,2 мм.
Другий спосіб. Якщо крок нарізуваної різьби більший за 2 мм, різьбу нарізують особливим різцем (рис. 14, а). Його встановлюють у верхній частині супорта, повернутій на кут ε/2, що дорівнює половині кута профілю різьби, і подають бічним врізуванням, пересуваючи верхню частину супорта під кутом до осі деталі в напрямку, позначеному стрілкою. За такого встановлення різця різання здійснюється переважно лівою різальною кромкою (рис. 14, б); права різальна кромка знімає дуже тонку стружку, тому зношується повільно.

p5 41

Після кожного проходу різець виводять з канавки, пересуваючи поперечний супорт на себе (верхню частину супорта не чіпають). Потім вмикають зворотний хід верстата і повертають поздовжні полозки супорта в їх первинне положення. Перед кожним наступним проходом подають поперечний супорт у попереднє положення (по лімбу або по упору). Заглиблюють різець пересуванням верхньої частини супорта по лімбу.
Для отримання більш точної різьби остаточне нарізування виконують першим способом.
Канавки для виходу різьбового різця
При нарізуванні як зовнішньої, так і внутрішньої різьби у деталей з уступами слід передбачити канавки для виходу різця, щоб запобігти його поламки (рис. 2.8.15 і 2.8.16). Глибина канавки має бути трохи більшою глибини різця, а ширина канавки має дорівнювати 2—3 крокам різьби.
p5 42

Нарізування правої та лівої різьб
При нарізуванні правої різьби ходовий гвинт і шпиндель обертаються проти годинникової стрілки, а супорт з різцем пересуваються від задньої бабки до передньої. При нарізуванні лівої різьби трензель має бути встановлений так, щоб ходовий гвинт обертався у зворотному напрямку, тобто за годинниковою стрілкою при звичайному напрямку обертання шпинделя. При цьому супорт має пересуватися до задньої бабки, отже, нарізування лівої різьби має розпочинатися з лівого кінця деталі, тобто найближчого до передньої бабки. Охолодження
Застосування мастильних і охолодних рідин при нарізуванні різьби є обов'язковим. Інтенсивне охолодження запобігає затупленню різця і сприяє отриманню чистих бічних поверхонь різьби. Як охолодні рідини при нарізуванні різьби в сталі й латуні рекомендуються емульсії, сульфофрезол (дає кращі результати); чавунні деталі можна нарізувати насухо або з гасом.