Токар. Спеціальна технологія. 3 розряд. Тема 8. п. 8.3.

Обробка деталей на кутниках

Навчальні питання

1. Обробка деталей на кутниках. Різновидності, улаштування та застосування кутників. Деталі, які обробляються на кутниках.

2. Способи встановлення, вивірки та балансування деталей на кутниках. Заходи обробки.

3. Пристосування на базі універсального комплекту (УСП)


Обробка деталей на кутниках. Різновидності, улаштування та застосування кутників. Деталі, які обробляються на кутниках.

Несиметричні заготовки деталей типу корпусів підшипників, кронштейнів, патрубків тощо обробляють, закріплюючи їх на кутники (рис. 2.12.8). Кутники бувають литі або зварні. Їх пригвинчують болтами до планшайби, а заготовку закріплюють на кутнику (болтами через отвори на заготовці, «костилями» або прихоплювачами).

p8 8

На рис. 9 показано встановлення та закріплення на кутнику патрубка для підрізання торця у фланців. Кутник 5 з точними взаємно перпендикулярними площинами прикріплено болтами 1 до планшайби 2. Патрубок 4 встановлюють на кутнику так, щоб оброблювана площина була розташована паралельно планшайбі і не била при обертанні деталі. Правильність встановлення перевіряють рейсмусом або індикатором.

Щоб оброблювана деталь і кутник при обертанні не били і не розбовтували шпиндель верстата у підшипниках, їх урівноважують. Для цього на протилежній частині планшайби закріплюють вантаж — противагу 3.

p8 9

На рис. 10 показано установлення та закріплення на кутнику зібраного підшипника 4 для розточування у ньому отвору, що є на точній відстані від нижньої площини основної плити. Підшипник 4 прикріплюють до кутника 5 двома планками 3. Верхню площину горизонтальної полки кутника встановлюють відносно центра верстата на відстані, що дорівнює висоті отвору від нижньої площини основної плити. Правильність установлення підшипника перевіряють рейсмусом по лінії рознімання кришки підшипника і по отвору. Для вивіряння косинця злегка відгвинчують болти 1 і легкими ударами молотка піднімають або опускають кутник разом з підшипником, відшукуючи його правильне положення. Знайшовши це положення, кутник знову закріплюють. Для урівноваження підшипника та кутника на планшайбі закріплюють противагу 2.
p8 10
На рис. 11 показано кутник, на якому встановлюють патрубок для підрізання торця у фланця. Патрубок 7 через отвір надягають на палець 6, закріплений у кутнику 8 так, щоб другий (оброблений) фланець сів на горизонтальну плиту кутника, а оброблювана площина була паралельна диску 4. Правильність установлення патрубка перевіряють рейсмусом або індикатором. Потім патрубок закріплюють болтом.
p8 11
Кутник 8 відлито суцільно з диском 4 і вантажем 3. Диск центрують за допомогою пальця 5, конічний хвостовик 1 якого вставлений у конічний отвір шпинделя. Привертають диск болтами до планшайби 2, навернутій на різьбу шпинделя.

Способи встановлення, вивірки та балансування деталей на кутниках. Заходи обробки.

Важливим для обробки на кутнику є зрівноважування заготовки й кутника противагою, яку складають з чавунних шайб однакового діаметра, але різних за товщиною, тобто за масою, і закріплюють болтом у пазу планшайби навпроти незрівноваженої маси. Для цього шпиндель відключають від механізму коробки швидкостей, щоб він мав вільне обертання. Планшайбу різко повертають вручну, стежачи, в якому положенні і як швидко вона зупиниться. Якщо планшайба зупинилася із заготовкою і кутником унизу, то масу противаги збільшують, якщо ж нижнє положення зайняла противага, її масу зменшують. Вважають, що зрівноваження досягнуто, якщо після провертання планшайба зупиняється в будь-якому положенні незалежно від розташування незрівноважених мас. Ретельне балансування необхідне для забезпечення точності верстата, оскільки незрівноваженість призводить до прискореного спрацювання підшипників шпинделя й погіршує якість обробки.

Регульований кутник показано на рис. 12. Положення заготовки відносно осі шпинделя регулюють горизонтальним 1 та вертикальним 4 гвинтами.

p8 12

Пристосування на базі універсального комплекту (УСП)

На машинобудівних підприємствах серійного виробництва застосовують систему складання верстатних пристроїв з деталей стандартного комплекту (універсально-складальні пристрої (УСП)). До комплекту входять плити, планшайби, кутники, планки, упори, прихвати, гвинти, гайки та інші деталі, виготовлені з високою точністю. На складання УСП з комплекту витрачають від 20 хв. до 2 год. Після оброблення партії заготовок УСП розбирають і деталі розкладають по комірках спеціальних касет. На рис. 13 показано пристрій типу «кутник», складений з деталей комплекту УСП для оброблення деталі «патрубок» з обох боків.

p8 13